Pogoji uporabe

Različica 1.0

Spletno mesto ATKredit na naslovu atkredit.com je avtorsko zaščiteno delo, ki pripada ATKreditu. Za nekatere funkcije spletnega mesta lahko veljajo dodatne smernice, pogoji ali pravila, ki bodo objavljeni na spletnem mestu v zvezi s takšnimi funkcijami.

Vsi takšni dodatni pogoji, smernice in pravila so vključeni s sklicevanjem v te pogoje.

Ti pogoji uporabe opisujejo pravno zavezujoče pogoje, ki urejajo vašo uporabo spletnega mesta. S PREDLOŽITO NA SPLETNI STRANI, UGOTAVLJATE TE POGOJE IN IZJAVLJATE, DA IMATE POOBLASTILO IN ZMOŽNOST ZA VNOS TE POGOJEV. ZA DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA MORATE BITI STARI VSAJ 18 LET. ČE SE NE STRINJATE Z VSI POGOJI TEH POGOJEV, SE NE PRIJAVITE IN/ALI UPORABLJAJTE MESTA.

 

Ti pogoji in določila zahtevajo uporabo oddelka 10.2 o arbitraži na individualni podlagi za reševanje sporov in omejitev pravnih sredstev, ki so vam na voljo v primeru spora. Ti pogoji uporabe so ustvarjeni s pomočjo Generator pogojev uporabe .

Dostop do strani

V skladu s temi pogoji. Podjetje vam podeljuje neprenosljivo, neizključno, preklicno omejeno licenco za dostop do spletnega mesta izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo.

Določene omejitve.Za pravice, podeljene v teh pogojih, veljajo naslednje omejitve: (a) spletnega mesta ne boste prodajali, dajali v najem, dajali v zakup, prenašali, dodelili, distribuirali, gostili ali kako drugače komercialno izkoriščali; (b) nobenega dela spletnega mesta ne smete spreminjati, predelati, razstaviti, sestaviti ali izvajati obratnega inženiringa; (c) do spletnega mesta ne boste dostopali za izdelavo podobnega ali konkurenčnega spletnega mesta; in (d) razen kot je izrecno določeno v tem dokumentu, nobenega dela spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljati, prenašati, prikazovati, objaviti ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, razen če ni navedeno drugače; kakršna koli prihodnja izdaja, posodobitev ali drugo Poleg funkcionalnosti spletnega mesta veljajo ti pogoji. Vsa obvestila o avtorskih pravicah in druga obvestila o lastništvu na spletnem mestu je treba obdržati na vseh kopijah.

Podjetje si pridržuje pravico, da spremeni, začasno ustavi ali ukine spletno mesto z ali brez obvestila. Strinjate se, da Podjetje ni odgovorno vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, prekinitev ali ukinitev spletnega mesta ali katerega koli dela.

Brez podpore ali vzdrževanja. Strinjate se, da vam podjetje ne bo dolžno nuditi nobene podpore v zvezi s spletnim mestom.

Z izključitvijo katere koli uporabniške vsebine, ki jo lahko zagotovite, se zavedate, da so vse pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami in poslovnimi skrivnostmi, na spletnem mestu in njegovi vsebini v lasti podjetja ali njegovih dobaviteljev. Upoštevajte, da vam ti pogoji in dostop do spletnega mesta ne dajejo nobenih pravic, lastništva ali deleža ali kakršnih koli pravic intelektualne lastnine, razen pravic za omejen dostop, izraženih v razdelku 2.1. Podjetje in njegovi dobavitelji obdržijo vse pravice, ki niso podeljene s temi pogoji.

Povezave in oglasi tretjih oseb; Drugi uporabniki

Povezave in oglasi tretjih oseb. Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest in storitev tretjih oseb in/ali prikazuje oglase tretjih oseb. Takšne povezave in oglasi tretjih oseb niso pod nadzorom družbe, družba pa ni odgovorna za povezave in oglase tretjih oseb. Družba omogoča dostop do teh povezav in oglasov tretjih oseb samo kot udobje za vas in ne pregleduje, potrjuje, spremlja, potrjuje, jamči ali daje kakršnih koli predstav v zvezi s povezavami in oglasi tretjih oseb. Vse povezave in oglase tretjih oseb uporabljate na lastno odgovornost, pri čemer morate biti previdni in preudarni. Ko kliknete katero koli od povezav in oglasov tretjih oseb, se uporabljajo veljavni pogoji in določila tretjih oseb, vključno z zasebnostjo in praksami zbiranja podatkov tretjih oseb.

Drugi uporabniki. Vsak uporabnik spletnega mesta je izključno odgovoren za vse svoje uporabniške vsebine. Ker ne nadzorujemo uporabniške vsebine, potrjujete in se strinjate, da nismo odgovorni za nobeno uporabniško vsebino, ne glede na to, ali jo zagotovite vi ali drugi. Strinjate se, da Družba ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica takšnih interakcij. Če med vami in katerim koli uporabnikom spletnega mesta pride do spora, nismo dolžni sodelovati.

S tem odpuščate in trajno odpuščate Družbo in naše zaposlene, zaposlene, zastopnike, naslednike in odstopnike ter s tem zavračate in zavračate vse pretekle, sedanje in prihodnje spore, terjatve, spore, terjatve, pravice, obveznosti, odgovornosti, dejanja in razlog za tožbo kakršne koli vrste in narave, ki je nastala ali izhaja neposredno ali posredno iz, ali ki se neposredno ali posredno nanaša na spletno mesto. Če ste rezident Kalifornije, se s tem odpovedujete členu 1542 kalifornijskega civilnega zakonika v zvezi z zgornjim, ki pravi: če je po njegovem znanju to bistveno vplivalo na njegovo poravnavo z dolžnikom.

Piškotki in spletni svetilniki. Kot vsako drugo spletno mesto tudi ATKredit uporablja 'piškotke'. Ti piškotki se uporabljajo za shranjevanje informacij, vključno s preferencami obiskovalcev in stranmi na spletnem mestu, do katerih je obiskovalec dostopal ali jih je obiskal. Podatki se uporabljajo za optimizacijo uporabniške izkušnje s prilagajanjem vsebine našega spletnega mesta glede na vrsto obiskovalcev brskalnika in/ali druge informacije.

Googlov piškotek DoubleClick DART. Google je eden od ponudnikov tretjih oseb na našem spletnem mestu. Uporablja tudi piškotke, znane kot piškotki DART, za prikazovanje oglasov obiskovalcem našega spletnega mesta na podlagi njihovega obiska www.website.com in drugih spletnih mest na internetu. Vendar se lahko obiskovalci odločijo, da zavrnejo uporabo piškotka DART, tako da obiščejo Googlov pravilnik o zasebnosti oglasov in vsebinskega omrežja na naslednjem URL-ju: https://policies.google.com/technologies/ads

Naši oglaševalski partnerji. Nekateri oglaševalci na našem spletnem mestu lahko uporabljajo piškotke in spletne svetilnike. Naši oglaševalski partnerji so navedeni spodaj. Vsak od naših oglaševalskih partnerjev ima svoje pravilnike o zasebnosti za svoje pravilnike o uporabniških podatkih. Za lažji dostop smo spodaj postavili hiperpovezavo do njihovega pravilnika o zasebnosti.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Spletno mesto je na voljo na podlagi "kot je" in "kot je na voljo", podjetje in naši dobavitelji pa izrecno zavračajo vse in vse garancije in pogoje kakršne koli vrste, izrecne, implicitne ali zakonske, vključno z vsemi garancijami ali pogoji prodaje, primernostjo za določen namen, naziv, tiho uživanje, natančnost ali nekršitev. Mi in naši dobavitelji ne jamčimo, da bo spletno mesto izpolnjevalo vaše zahteve, da bo na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak ali da bo natančno, zanesljivo, brez virusov ali kako drugače škodljivo, popolno, zakonito ali varno. Če veljavna zakonodaja zahteva kakršna koli jamstva v zvezi s spletnim mestom, so vse takšne garancije omejene na devetdeset (90) dni od datuma prve uporabe.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev, zato zgornja izključitev morda ne velja za vas. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitne garancije, zato zgornja omejitev morda ne velja za vas.

Omejitev odgovornosti

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, podjetje ali naši dobavitelji v nobenem primeru ne odgovarjajo vam ali kateri koli tretji osebi za kakršen koli izgubljen dobiček, izgubljene podatke, stroške zamenjave ali kakršno koli posredno, posledično, zgledno, naključno, posebno ali kaznovalno škodo, ki bi nastala iz teh pogojev ali v zvezi z njimi ali vašo uporabo, ali nezmožnostjo uporabe strani, tudi če je podjetje obveščeno o možnosti takšne škode. Dostop do in uporaba spletnega mesta sta na lastno presojo in tveganje, vi pa boste izključno odgovorni za kakršno koli škodo na vaši napravi ali računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica tega.

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, ne glede na karkoli nasprotnega v tem dokumentu, bo naša odgovornost do vas za kakršno koli škodo, ki izhaja iz ali v zvezi s to pogodbo, kadar koli omejena na največ petdeset ameriških dolarjev (50 ameriških dolarjev). dolarjev). Obstoj več kot enega zahtevka ne bo povečal te omejitve. Strinjate se, da naši dobavitelji ne bodo imeli nobene odgovornosti, ki izhaja iz ali v zvezi s to pogodbo.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve ali izključitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato zgornja omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.

Trajanje in prenehanje.V skladu s tem razdelkom ti pogoji ostanejo v polni veljavi, ko uporabljate spletno mesto. Vaše pravice do uporabe spletnega mesta lahko kadar koli iz katerega koli razloga po lastni presoji začasno prekinemo ali prekličemo, vključno s kakršno koli uporabo spletnega mesta v nasprotju s temi pogoji. Po prenehanju vaših pravic v skladu s temi pogoji bosta vaš račun in pravica do dostopa in uporabe spletnega mesta takoj prenehala. Razumete, da lahko vsaka ukinitev vašega računa vključuje brisanje vaše uporabniške vsebine, povezane z vašim računom, iz naših baz podatkov v živo. Podjetje vam ne bo odgovorno za kakršno koli prenehanje vaših pravic v skladu s temi pogoji. Tudi po prenehanju vaših pravic po teh pogojih ostanejo v veljavi naslednje določbe teh pogojev: razdelki 2 do 2.5, razdelek 3 in razdelki od 4 do 10.

Politika avtorskih pravic.

Podjetje spoštuje intelektualno lastnino drugih in od uporabnikov našega spletnega mesta zahteva, da storijo enako. V zvezi z našim spletnim mestom smo sprejeli in izvajali politiko avtorskih pravic, ki predvideva odstranitev kakršnega koli gradiva, ki krši avtorske pravice, in ukinitev uporabnikov našega spletnega mesta, ki večkrat kršijo pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami. Če menite, da eden od naših uporabnikov nezakonito krši avtorske pravice z uporabo našega spletnega mesta in želite, da se material, ki domnevno krši avtorske pravice, odstrani, je treba naslednje informacije v obliki pisnega obvestila (v skladu s 17 USC § 512 (c)) predložiti posredovano našemu pooblaščenemu zastopniku za avtorske pravice:

  • vaš fizični ali elektronski podpis;
  • identifikacijo avtorsko zaščitenega dela, za katerega trdite, da je bilo kršeno;
  • ugotavljanje gradiva v naših storitvah, za katerega trdite, da krši avtorske pravice in za katerega zahtevamo, da ga odstranimo;
  • dovolj informacij, da lahko najdemo takšno gradivo;
  • vaš naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov;
  • izjavo, da v dobri veri verjamete, da za uporabo zadevnega gradiva ni dovoljen lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon; in
  • izjavo, da so informacije v obvestilu točne in da zanje velja kazen za krivo prisego, da ste bodisi lastnik avtorskih pravic, ki so bile domnevno kršene, ali da ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic.

Upoštevajte, da v skladu s 17. členom U.S.C. § 512 (f) vsaka napačna navedba materialnega dejstva v pisnem obvestilu samodejno povzroči, da je pritožnik odgovoren za kakršno koli škodo, stroške in odvetniške honorarje, ki smo jih imeli v zvezi s pisnim obvestilom in obtožbe o kršitvi avtorskih pravic.

Na splošno

Ti pogoji so predmet rednih popravkov in če naredimo kakršne koli bistvene spremembe, vas lahko o tem obvestimo tako, da pošljemo e-pošto na zadnji e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, in/ali z vidno objavo obvestila o spremembah na našem spletnem mestu. Odgovorni ste, da nam posredujete svoj zadnji e-poštni naslov. V primeru, da je zadnji e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, neveljaven, bo naše pošiljanje e-pošte, ki vsebuje takšno obvestilo, še vedno veljavno obvestilo o spremembah, opisanih v obvestilu. Vse spremembe teh pogojev bodo začele veljati najpozneje trideset (30) koledarskih dni po tem, ko vas obvestimo po e-pošti ali trideset (30) koledarskih dni po tem, ko je obvestilo o spremembah objavljeno na našem spletnem mestu. Te spremembe začnejo veljati takoj za nove uporabnike našega spletnega mesta. Nadaljnja uporaba našega spletnega mesta po obvestilu o takih spremembah bo pomenila vašo potrditev takšnih sprememb in vašo soglasje, da vas zavezujejo določila in pogoji takšnih sprememb. Reševanje sporov. Prosimo, da natančno preberete ta arbitražni sporazum. To je del vaše pogodbe s podjetjem in vpliva na vaše pravice. Vsebuje postopke za ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO in ODPOVED KLASIČNE TOŽBE.

Veljavnost arbitražnega sporazuma. Vse zahtevke in spore v zvezi s pogoji ali uporabo katerega koli izdelka ali storitve, ki jih ponuja podjetje, ki jih ni mogoče rešiti neformalno ali na sodišču za spore majhne vrednosti, se rešujejo z zavezujočo arbitražo na individualni osnovi v skladu s pogoji te arbitražne pogodbe. Če ni drugače dogovorjeno, se vsi arbitražni postopki vodijo v angleškem jeziku. Ta arbitražna pogodba velja za vas in Družbo ter za vse hčerinske družbe, podružnice, zastopnike, zaposlene, interesne predhodnike, naslednike in odstopnike ter vse pooblaščene ali nepooblaščene uporabnike ali uporabnike storitev ali blaga, zagotovljenega v skladu s pogoji.

Zahteva za informacije in neformalno reševanje sporov. Preden lahko katera koli stranka zahteva arbitražo, mora stranka najprej poslati drugi stranki pisno obvestilo o sporu z opisom narave in podlage zahtevka ali spora ter iskane pomoči. Obvestilo podjetju je treba poslati na naslov: Mathildenstraße 7 b. Po prejemu obvestila lahko vi in ​​družba poskušate zahtevo ali spor rešiti neformalno. Če vi in ​​Družba ne rešite zahtevka ali spora v tridesetih (30) dneh od prejema obvestila, lahko katera koli stranka sproži arbitražni postopek. Znesek kakršne koli ponudbe za poravnavo katere koli od strank se ne sme razkriti arbitru, dokler arbiter ne določi zneska nagrade, do katere je upravičena katera koli stranka.

Arbitražna pravila.Arbitraža se bo začela prek Ameriškega arbitražnega združenja, uveljavljenega ponudnika alternativnega reševanja sporov, ki ponuja arbitražo, kot je opisano v tem razdelku. Če AAA ni na voljo za arbitražo, se stranki dogovorita, da izbereta alternativnega ponudnika ARS. Pravila ponudnika ADR urejajo vse vidike arbitraže, razen če so ta pravila v nasprotju s pogoji. Pravila o potrošniški arbitraži AAA, ki urejajo arbitražo, so na voljo na spletu na adr.org ali pokličite AAA na 1-800-778-7879. Arbitražo vodi en, nevtralen arbiter. Vse zahtevke ali spore, v katerih je skupni znesek zahtevane sodbe nižji od deset tisoč ameriških dolarjev (10.000,00 ameriških dolarjev), se lahko rešijo z zavezujočo arbitražo na podlagi nepristopa, po izbiri vlagatelja zahteve. Za zahtevke ali spore, v katerih je skupni znesek zahtevane nagrade deset tisoč ameriških dolarjev (10.000,00 ameriških dolarjev) ali več, bo pravica do zaslišanja določena z Arbitražnimi pravili. Vsako zaslišanje bo potekalo na lokaciji znotraj 100 milj od vašega prebivališča, razen če živite zunaj Združenih držav in če se stranki ne dogovorita drugače. Če živite zunaj ZDA, bo arbiter stranki v razumnem času obvestil o datumu, času in kraju vsake ustne obravnave. Vsaka razsodba o odločitvi, ki jo izda arbiter, se lahko vloži na katero koli pristojno sodišče. Če vam arbiter prisodi pristojbino, ki je večja od zadnje ponudbe za poravnavo, ki jo je družba podala pred začetkom arbitraže, vam bo družba plačala višji znesek nagrade ali 2 $, delež pristojbin in stroškov Ponudnik ADR.

Dodatna pravila za arbitražo o nepristopih. Če je izbrana arbitraža na podlagi nepristopa, bo arbitraža izvedena po telefonu, na spletu in/ali izključno na podlagi pisnih stališč; konkreten način izbere stranka, ki je arbitražo sprožila. Arbitraža ne vključuje nobenega osebnega nastopa strank ali prič, razen če se stranke dogovorijo drugače.

Časovne omejitve. Če vi ali Podjetje vodite arbitražo, je treba arbitražno tožbo sprožiti in/ali zahtevati v zastaralnem roku in v katerem koli roku, ki ga določajo pravila AAA za zadevni zahtevek.

Pooblastilo arbitra.Če bo uvedena arbitraža, bo arbiter odločal o pravicah in obveznostih vas in družbe, spor pa ne bo združen z drugimi zadevami ali združen z drugimi zadevami ali strankami. Arbiter je pooblaščen, da odobri predloge, ki so dispozitivni na vso zahtevo ali del katere koli zahteve. Arbiter ima pravico dosoditi premoženjsko škodo in odobriti kakršno koli nepremoženjsko pravno sredstvo ali odškodnino, ki je posamezniku na voljo v skladu z veljavno zakonodajo, določili in pogoji AAA. Arbiter izda pisno odločbo in izjavo o odločbi, v kateri opiše bistvene ugotovitve in sklepe, na katerih temelji odločitev. Arbiter ima enako pooblastilo, da posamezno dodeli odškodnino, kot bi ga imel sodnik na sodišču. Odločitev arbitra je dokončna in zavezujoča za vas in družbo.

Opustitev sojenja s poroto. STRANKI SE ZAKLJUČUJEJO VSE USTAVNE IN ZAKONSKE PRAVICE DO SODIŠČA IN SOJENJA PRED SODNIKOM ALI POROTO, namesto tega se odločita, da se vsi zahtevki in spori rešujejo z arbitražo v skladu s tem arbitražnim sporazumom. Arbitražni postopki so običajno bolj omejeni, učinkovitejši in cenejši od pravil, ki se uporabljajo na sodišču, in so predmet zelo omejenega pregleda s strani sodišča. V primeru kakršnega koli spora med vami in družbo na katerem koli državnem ali zveznem sodišču v tožbi za razveljavitev ali izvršitev arbitražne razsodbe ali kako drugače, VI IN PODJETJE ZAKLJUČITE VSE PRAVICE DO POROTE, namesto tega, da se odločite za spor, rešuje sodnik.

Odpoved razrednim ali enotnim dejanjem. Vse zahtevke in spore po tej arbitražni pogodbi je treba arbitrirati ali voditi na individualni osnovi in ​​ne na podlagi razredov, ter zahtevki več kot ene stranke ali uporabnika ne smejo biti arbitražni ali usklajeni ali združeni s terjatvami katerega koli drugega uporabnika ali uporabnikov. .

Zaupnost. Vsi vidiki arbitražnega postopka so strogo zaupni. Stranki se strinjata, da bosta ohranili zaupnost, razen če zakon določa drugače. Ta odstavek ne preprečuje stranki, da predloži sodišču kakršne koli informacije, potrebne za izvajanje te pogodbe, za izvršitev arbitražne odločbe ali za prepoved ali pravičen ukrep.

Ločljivost. Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli del ali deli te arbitražne pogodbe neveljavni ali neizvršljivi, potem taki določeni del ali deli nimajo veljavnosti in bodo ločeni, preostali del sporazuma pa bo še naprej polno veljaven. In uspešnost.

Pravica do odpovedi. Zaprošena stranka se lahko odpove kateri koli ali vsem pravicam in omejitvam, določenim v tem arbitražnem sporazumu. Takšna odpoved ne odpove ali vpliva na kateri koli drugi del te arbitražne pogodbe.

Preživetje sporazuma. Ta arbitražna pogodba bo veljala tudi po prenehanju vašega razmerja s podjetjem.

Sodišče za male spore. Ne glede na zgoraj navedeno lahko vi ali Družba vložite individualno tožbo na sodišču za spore majhne vrednosti.

Samo pomoč v nujnih primerih. V vsakem primeru lahko katera koli stranka poišče nujno pravično pomoč pred državnim ali zveznim sodiščem, da ohrani status quo do arbitraže. Zahteva za izdajo začasnih ukrepov se ne šteje za odpoved nobenim drugim pravicam ali obveznostim po tem arbitražnem sporazumu.

Zahtevki, ki niso predmet arbitraže. Ne glede na zgoraj navedeno, obtožbe o obrekovanju, kršitvi zakona o računalniških goljufijah in zlorabah ter kršitvah ali nepooblaščeni prilastitvi patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali poslovnih skrivnosti druge stranke niso predmet te arbitražne pogodbe.

V vseh okoliščinah, ko predhodni arbitražni sporazum strankam omogoča tožbo na sodišču, se stranki s tem strinjata, da se podredita osebni pristojnosti sodišč v okrožju Nizozemska v Kaliforniji.

Za spletno mesto lahko veljajo zakoni ZDA o nadzoru izvoza in lahko veljajo predpisi o izvozu ali uvozu v drugih državah. Strinjate se, da ne boste izvažali, ponovno izvažali ali prenašali, neposredno ali posredno, kakršnih koli ameriških tehničnih informacij, pridobljenih od podjetja, ali kakršnih koli izdelkov, ki te informacije uporabljajo v nasprotju z izvoznimi zakoni ali predpisi Združenih držav Amerike.

Podjetje se nahaja na naslovu v točki 10.8. Če ste rezident Kalifornije, lahko pritožbe prijavite kalifornijski enoti za pomoč potrošnikom pri pritožbah, tako da jih pisno kontaktirate na 400 R Street, Sacramento, CA 95814, ali pokličete (800) 952-5210.

Elektronske komunikacije. Komunikacija med vami in družbo se uporablja z elektronskimi sredstvi, ne glede na to, ali uporabljate spletno mesto ali nam pošljete e-pošto, ali podjetje objavlja obvestila na spletnem mestu ali komunicira z vami po e-pošti. Za pogodbene namene: (a) se strinjate, da boste prejemali sporočila družbe v elektronski obliki; in (b) se strinjate, da vsi pogoji, dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih podjetje posreduje v elektronski obliki, izpolnjujejo vse pravne obveznosti, ki bi jih taka sporočila izpolnjevala, če bi bila natisnjena.

Polni pogoji.Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med vami in nami glede vaše uporabe spletnega mesta. Naša neuveljavitev ali uveljavitev katere koli pravice ali določbe teh pogojev ne pomeni odpovedi takšni pravici ali določbi. Naslovi razdelkov v teh pogojih so zgolj informativni in nimajo pravnega ali pogodbenega učinka. Beseda "vključno" pomeni "vključno brez omejitev". Če se katera koli določba teh pogojev šteje za neveljavno ali neizvršljivo, druge določbe teh pogojev ne bodo kršene in se bo štelo, da je neveljavna ali neizvršljiva določba spremenjena kot veljavna in izvršljiva v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Vaš odnos s podjetjem je neodvisen izvajalec in nobena od strank ni zastopnik ali partner druge stranke. Teh pogojev ter vaših pravic in obveznosti v tem dokumentu ne smete odstopiti, oddati podizvajalcem, delegirati ali drugače prenesti brez predhodnega pisnega soglasja družbe, in vsak poskus prenosa, oddaje podizvajalcev, delegiranja ali prenosa v nasprotju z zgoraj navedenim je neveljaven. Podjetje te pogoje prosto dodeli. Pogoji, določeni v teh pogojih, bodo za prejemnike zavezujoči.

Vaša zasebnost. Prosimo, preberite naš pravilnik o zasebnosti.

Informacije o avtorskih pravicah / blagovnih znamkah. Avtorske pravice ©. Vse pravice pridržane. Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, prikazane na spletnem mestu, so naša last ali last tretjih oseb. Teh oznak ne smete uporabljati brez našega predhodnega pisnega soglasja ali soglasja tretje osebe, ki je morda lastnik oznak.

Podatki za stik

E-naslov: info.atkredit@gmail.com